2015. március 15. | Szabadulás a gonosz szellemektől

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten a Názáreti Jézus Krisztust a Jordán folyóban való megkeresztelkedése után felkente a Szentlélek erejével és hatalmával. Ezután Galileában kezdte el szolgálatát, melynek alapvető részét képezte a betegek meggyógyítása mellett, hogy az emberekből rendszeresen kiűzte a gonosz szellemeket, démonokat. Ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy az ember bűnbeesésének nemcsak erkölcsi, illetve túlvilági, hanem már a földi életben is súlyos következménye, hogy az Isten ellen lázadó, megváltatlan állapotban lévő ember ki van szolgáltatva a gonosz szellemek zaklatásának, támadásának, a démonizálódásnak. ;A Biblia alapján a démonok a Föld atmoszférájához kötött, valamikor testtel rendelkező gonosz szellemi lények, akik Isten ítéletének következtében elveszítették testüket, és ezért test után vágyakoznak, epekednek, hogy a bűnre irányuló vágyaikat, kívánságaikat kielégítsék. A bűn megnyitja az ajtót a gonosz szellemek előtt, s az embert kiszolgáltatja a pusztító, romboló, sötét, sátáni, szellemi erők számára. ;Jézus Krisztus küldetésének fő célja, hogy a Földön a Sátán minden munkáját lerombolja. ; ;

Elhangzott dalok

 • Azt mondják, Ő csak ember
 • Szívem és ajkam Tiéd
 • Táncolunk, vigadunk, Dicsőséges
 • Kell egy szó
 • Add tovább, hogy Jézus él
 • Szegletkő

Elhangzott igék

 • Márk Evangéliuma 1,21–28
 • 1. Korintus levél 2,4–5
 • 1. János levél 3,8
 • Kolosse levél 2,15
 • Zsidókhoz írt levél 2,8
 • Máté Evangéliuma 12,43–45
 • Efézus levél 6,12