2016. november 27. | Szabadulás az antikrisztusi kultúrától, ezotériától

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pál apostol Timóteushoz írt második levelében felhívja a figyelmet, ahogy a fáraó varázslói szemben álltak Mózessel, ugyanúgy korunk antikrisztusi kultúrája, illetve ennek képviselői ellenállnak az igazságnak. A Biblia alapján az igazság maga a Názáreti Jézus Krisztus, akit csak Isten Igéje tesz jelenvalóvá a Szent Szellem által. ;Az okkult, ezoterikus tevékenységeket, illetve a bálványimádás különböző formáit gyakorló emberek közvetlenül a természetfeletti világgal, gonosz szellemekkel kerülnek kapcsolatba. Ennek következtében szellemükben Jézus Krisztussal, Isten Igéjével és a Szent Szellemmel szemben kemény ellenállás jön létre, amely gyakran gyűlölködésekben és üldözésekben nyilvánul meg. ;A Bibliában szereplő számos esemény, többek között Ábrahám és Jákob példája is arra tanít bennünket, hogy az okkult tevékenységekkel, az idegen istenek imádásával, az ezotériával szakítsunk meg minden kapcsolatot, és az Istennel kötött szövetség helyreállításának eredményeképpen természetfeletti védelme meg tud erősödni az életünkben. ;

Elhangzott dalok

  • Énekelj föld és ég
  • Táncolok az Úrnak
  • Útban Feléd
  • Biztos pont vagy Jézus
  • Engedd őket el
  • Szerettél már rég

Elhangzott igék

  • 2. Timótheus levél 3:8
  • 1. János levél 4:1-4
  • Mózes I. könyve 35:1-23
  • Mózes II. könyve 20:2-5