2009. június 14. | Isten országa és a nemzeti vallások ellentéte

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pál apostol rendszeresen tapasztalta, hogy az evangélium hirdetése során milyen heves konfliktusok és ellentétek törnek a felszínre Isten országa és a nemzeti vallások között. A Tízparancsolat alapján mindig szétválasztotta az igaz Istennek az ismeretét az idegen istenek imádásától, mert világosan látta, hogy az evangélium terjedésének a nemzetekben ez a legfőbb akadálya. Csak a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának és feltámadásának az elfogadásával nyílik meg az Isten ismerete számára az út és az Ő országába való bemenetel. Semmilyen formában nem keverhető össze az evangélium a nemzeti vallásokkal és az okkultizmussal sem.

Elhangzott dalok

 • Bármerre jártam
 • Az Úr oly közel
 • Nem találok szót
 • Hát itt vagyok
 • Szólj, miért hallgatsz
 • Szülőfájdalom, rügy az ágakon
 • Egyszer így szólt a Szeretet

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 16,13-18.
 • Mózes II. könyve 20,3-5.
 • Mózes V. könyve 4,2.
 • Máté Evangéliuma 5,17-18.
 • Lukács Evangéliuma 4,41.
 • Jakab levél 2,19.
 • Mózes V. könyve 18,15.
 • II. Korintus levél 10,3-5.
 • I. Korintus levél 12,3.