2015. február 15. | Isten üdvözítő ereje

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Apostolok cselekedeteinek könyve a különböző korokban élő keresztények számára mintát ad és például szolgál az apostolok sikerének titkáról: ők ugyanis nem elméleteket vagy vallási tradíciókat, hanem azt a teljes evangéliumot hirdették, melyet a Názáreti Jézus Krisztus rájuk bízott. Az Apostolok cselekedetei 16. fejezetében leírt történet nagy tanulsága, hogy az evangélium és a különböző kultúrákban, rendszerekben élő emberek találkozása gyakran feszültséggel, konfliktussal, sőt konfrontálással jár. Ez különösen azokra a helyekre jellemző, ahol a hatalom és a patriotizmus összefonódott az okkultizmussal, illetve a hamis vallásokkal. ;Pál apostol addig nem tudott eredményt elérni Filippiben, amíg a város a jövendőmondás szellemének uralma alatt volt. ;A jövendőmondás az okkultizmus tudáságazata, amelyben az emberek a jövővel, személyekkel, eseményekkel kapcsolatosan gonosz, tisztátalan szellemek által fednek fel rejtett, titkos dolgokat. Ennek következtében a szellemi, lelki képességeik elhomályosodnak, eltorzulnak, és e démonok megakadályozzák őket abban, hogy Isten országának igazságait befogadják, üdvösségük útját megértsék. ;Isten az okkultizmus minden formáját bűnnek ítéli. A 16. fejezetben a mindezekből való megtérésre is választ kapunk. ;

Elhangzott dalok

 • Nincsen más
 • Vár Jézus téged
 • Szeresd az Urat, a te Istenedet
 • Biztos pont vagy, Jézus
 • Új halleluja
 • Keresztre ment

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 16,16–34
 • Máté Evangéliuma 28,18–20
 • Márk Evangéliuma 16,20
 • V. Mózes könyve 18,9–15
 • 1 Korintus levél 2,11–12
 • János levél 8,44
 • V. Mózes könyve 4,15–20
 • III. Mózes könyve 20,27; 20,6
 • Jelenések könyve 21,8
 • Galata levél 3,1