2018. június 3. | Az erősségek kifosztása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A démonok testtől megfosztott szellemi lények, személyek; többnyire ők okozzák az emberek személyiségében azokat a fékezhetetlen magatartásformákat, tulajdonságokat, melyek során az emberek elveszítik önuralmukat, szabad akaratukat. A Messiásnak többek között azért kellett megjelenni a Názáreti Jézusban, hogy az embereknek visszaadja a saját lelkük felett való uralkodás képességét. Amikor betöltekezett Szentlélekkel, és visszatért a pusztából a Szent Szellem erejével, leleplezte az emberekben tartózkodó gonosz szellemek jelenlétét. Három és fél éves földi tartózkodása során nyilvánvalóvá vált, hogy a bűn rejtett következménye a démonizáltság. Szolgálatának mindennapos részét képezte a betegek gyógyítása és a démonok kiűzése. Ellenségeivel szemben úgy védelmezte meg szolgálatát, hogy állításaikban felfedte a belső ellentmondást. „Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki a démonokat, akkor hamar megérkezett hozzátok az Isten királysága! Vagy hogyan tudna valaki a hatalmas házába bemenni, és elvenni a vagyonát, ha nem kötözi meg előbb a hatalmast? Akkor tudja majd kifosztani a házát.” Akkor történnek változások, csodák az emberek életében, ha egy adott helyen a Szentlélek ereje nagyobb, mint a gonosz sátáni erők és a természet ereje.

Elhangzott igék

  • Máté evangéliuma 12:29-32, 43-45
  • Lukács evangéliuma 4:5-8