2016. október 9. | Dicséret: szellemi fegyver

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pál apostol és Silás Filippiben is megütköztek azokkal a szellemi erőkkel, amelyek a város lakosságát elnyomták, és az élő Istentől távol tartották. Ám ők a szolgálatuk eredményeképpen kialakult szellemi konfliktus közepette is megőrizték a testvéri egységet. ;Példájuk számunkra iránymutató, mert annak, hogy imáink folyamatosan hatékonyak legyenek, és a Szent Szellem kenete továbbra is működjön, az egység az alapja. Az azonos álláspont mellett elengedhetetlen a Szentlélek vezetése és uralma életünk minden területén. ;Pál apostol azért volt sikeres ember, mert mindig képes volt körülményei, problémái, sérelmei, terhei fölé emelkedni. Figyelmezteti a keresztényeket, hogy ne engedjék a sértettség következtében felnövekedni szívükben a keserűséget, hogy el ne felejtsék, el ne veszítsék elhívásuk jelentőségét, értékét, el ne szakadjanak az Úr kegyelmétől. ;Isten felmagasztalása, dicsőítése a leghatalmasabb szellemi fegyver, általa teljes összhangba kerülünk a Szent Szellemmel, külső emberünket ismételten be tudjuk vezetni Isten jelenlétébe. A sötétség szellemi erői meggyengülnek, Isten ereje megkötözi azokat a gonosz szellemi lényeket, amelyek az embert az adott helyen elválasztották az élő Istentől. ; ;

Elhangzott dalok

 • Szívem és ajkam Tiéd
 • Szeresd az Urat, a te Istenedet
 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Biztos pont vagy, Jézus
 • Itt van már a nehéz idő
 • Az Ú Igéje szól a föld határain

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 16:25-32
 • Kolosse levél 2:15
 • Máté Evangéliuma 18:19-20
 • Bírák könyve 15:11-13
 • Zsidó levél 12:15
 • Ézsaiás könyve 38:18-19
 • II. Korintus levél 4:16-18