2005. november 27. | A Szellem vétele és annak módja - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Szent Szellem vételének elsődleges feltétele a hit. Pál apostol felteszi a kérdést, hogy a törvény cselekedeteiből vagy a hit hallásából kapták-e a hívők a Szent Szellemet. A válasz egyértelműen a hit hallása, vagyis a prédikált Igére adott válasz. Ezért a Szent Szellemről is kell prédikálni, hogy az embereknek hite legyen az Ő személyében is. A hit mindig válasz a hallott Igére. Így jön létre a nem látott dolog valósága az ember szellemében és képes lesz befogadni Isten ajándékait, köztük a Szent Szellemet is, akit Jézus a mennybemenetele után nem magának nyert meg, hanem neked és nekem.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 2,33.
  • Galátzia levél 3,2; 5; 13-14.