2007. december 2. | Én sem kárhoztatlak

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A törvény és a kegyelem közti különbséget rendkívül fontos a hívõknek megérteni. ;A törvény célja a bûn megítélése, nem közvetít kegyelmet, az embernek bûnhõdnie kell a vétkei miatt. Jézus azonban a törvénytõl is megváltott bennünket, a ; kegyelem ;a Vele való találkozásból származik. ;Az embert nem a törvény, hanem a kegyelem változtatja meg. A törvény betöltése által senki sem igazul meg, csak hit által, mert „az igaz ember ; hitbõl él”. Isten kegyelmi ajándékainak az átvételéhez alázat, az ígéretekben való hit és a Szent Szellem kijelentése szükséges. Az Újszövetség alapja a kegyelem, „hogy megmutassa a következendõ idõkben az Õ kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.”

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 8,1-11.
  • Galátzia levél 3,19.
  • Galátzia levél 3,11-12.
  • János Evangéliuma 1,14.
  • Róma levél 7,12., 23.
  • Galátzia levél 3,24.
  • János Evangéliuma 3,14-18.
  • II. Korintus levél 5,17.