2014. május 4. | A bibliai hit

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia a hit három hiteles formájáról beszél: 1) Az üdvözítő hit, melynek tárgya Isten halottakat feltámasztó ereje, képessége. Ez által nyilvánítja Isten az embert igaznak. 2) A hit, mint a Szellem gyümölcse: a Szentlélekkel való folyamatos közösség során, bennünk történő munkálkodásának következtében egész személyiségünket átjárja a hit, és erőfeszítések nélkül tudunk ráhagyatkozni Isten beszédére.2 3) A hit ajándéka, mely rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladatokkal kapcsolatban a Szent Szellem megnyilvánulásaként jelenik meg úgy, hogy a hívő ember szellemét feltölti a hit szellemével, aki a lehetetlenség ellenére is meg tudja ragadni Isten ígéreteit, és alkalmassá válik az adott feladat, kihívás elvégzésére. ; A hitre jutásban, illetve a hit növekedésében a Názáreti Jézus Krisztus földi élete, szolgálata, megfeszítése a minta számunkra. Világnézetünk ne álljon szemben Jézus világnézetével, amely az ember földi és túlvilági sorsát egységben látja, amiben csak az ember létformája változik meg. ;

Elhangzott dalok

 • Csodatevő Isten
 • Az ellenséget már legyőzted
 • Hit induló
 • Vár Jézus téged
 • Kell egy szó
 • Fehér zászló
 • Szegletkő

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 11,11–27
 • Zsidókhoz írt levél 12,2–3
 • I. Thesszalonika levél 4,13–14
 • Róma levél 8,24–25