2016. március 20. | Hogyan szolgáljuk Isten Igéjét?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia alapállítása, hogy Isten kivonult a világból, melynek elsődleges oka az ember bűnbeesése, bűnössége, illetve bűnös életmódja. ;Isten szent. Amikor az ember vétkezik, akkor természetét Isten jelenlétével összeférhetetlenné teszi, engedetlensége és lázadása által válaszfalat épít az Istennel való kapcsolatban. ;A világból történő eltávozásának második oka, hogy válaszolni tudjunk a Názáreti Jézus megfeszítésének, eltemettetésének és feltámadásának igazságára, melynek eredményeképpen létre tud jönni bennünk az üdvözítő hit. A bűnös ember így lesz igazzá Isten előtt. ;Az igaz istenismeretet mindig megelőzi a kijelentés, amelyben egyszerre van jelen az Ige és a Szent Szellem, aki szállítja Isten szavát. ;Ha a keresztények, a hívő emberek a személyiségükben helyreállítják az Ige és a Szent Szellem kenetének egységét, akkor az apostoli korszak visszatér, az evangélium újra működőképessé válik. ;

Elhangzott dalok

 • Tánc, tánc, csak érted van a tánc
 • Legyen a hangunk örömének
 • Csodatevő Isten
 • Te vagy, aki éltet
 • Hozsánna a Királynak

Elhangzott igék

 • 1 Sámuel könyve 3:1-10, 19-21
 • Lukács Evangéliuma 4:5-6
 • 1 János levél 5:18
 • Zsidó levél 11:1
 • János Evangéliuma 16:3
 • János Evangéliuma 5:39, 45-47
 • Mózes I. könyve 1:2-3
 • Zsoltárok könyve 33:6
 • 2 Péter levél 1:19-21
 • 2 Timóteus levél 3:16
 • 2 Korinthus levél 3:6