2002. június 23. | Isten Országa Jézus Krisztus tíz szűz példázata alapján - 3. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten a látható világon kívül helyezkedik el, ezért természetes képességekkel nem tudja az ember megismerni, kijelentés által azonban igen. Mivel a Názáreti Jézus a világ világossága, Ő tudja létrehozni a világosságot az emberben. Az igehirdetés középpontjában tehát a Messiásnak kell állnia, mert úgy jön létre a világosság és a megismerés a hallgató szívében. Az Ige egyesül a szívvel, és létrejön a hit képessége. Egyedül a Szent Szellem tudja meggyőzni az embert arról a mennyei látásról, amely képessé teszi arra, hogy felfogja Isten dolgait. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 25;1-13.
  • II. Korintus levél 4;4-6.
  • Példabeszédek könyve 20;27.
  • II. Péter levél 1;19-21.
  • I. Korintus levél 12;3.
  • Efézus levél 1;17-18.