2013. május 5. | A prófétai beszéd és a jóslás közötti ellentétek

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A természetfeletti világ két részből áll: az Úr angyalaiból, illetve a látható világot körülvevő bukott angyalokból. Isten azért adott törvényt az embereknek, hogy az Ő útmutatása szerint kapjanak képet a láthatatlanról. A hithez látásra van szükség, mert a hit tárgya láthatatlan dolog. Nem mindegy, honnan kapunk kijelentést, mert a mennyei oldalon áldás és a harag alóli felszabadulás éri az embert, az ellenséges oldalon viszont csak romlás, pusztulás és harag. Az Ige az, ami megjeleníti a valóságot, és ez maga Jézus Krisztus, aki az út az Atyához. Az engesztelés vérére van szükség, hogy a szellemvilágban kegyelmet nyerjenek az emberek, és ne elutasítást.

Elhangzott dalok

  • Felülmúltad minden álmom
  • Ugyanaz a Név
  • Boldogság
  • Oly jó kegyelmed
  • Nincs más élet, nincs más út

Elhangzott igék

  • II. Péter 1,19-21.