2015. február 8. | Mi az evangélium?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangéliummal kapcsolatosan már az Ószövetségben is szóltak a próféták, hogy eljön majd az idő, amikor Isten mint király újra beavatkozik a látható világba, a halál korszakának, a bűn és a bukott angyalok uralmának véget vet, eljön Isten országa, uralma meg fog valósulni a Földön. Az evangélium, melynek jelentése: jó hír, örömhír, alapvetően három, egymástól elválaszthatatlan alkotóelemből áll, mely szerves egységet képez; ereje és hatékonysága ettől a hármas egységtől függ. Ez a Názáreti Jézus Krisztus életének eseménysorozata, a tanításai, szavai, valamint a csodák és a jelek. Az evangélium teremti meg az ember számára az újjászületést, az Isten országába való belépés jogát. Ezen keresztül közvetíti Isten az emberek számára azokat az Ádám által elveszített javakat, áldásokat, amelyeket a Názáreti Jézus Krisztus engedelmessége által visszaszerzett számunkra. ;

Elhangzott dalok

 • Felülmúltad minden álmom
 • Élet árad most rám
 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Neved magasztalom, én Uram
 • Szabadnak lenni
 • Jöjjetek, éhezők

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 9,35–37
 • Ézsaiás könyve 52,7
 • János Evangéliuma 1,14
 • Máté Evangéliuma 11,2–6
 • Efézus levél 1,13–14
 • Márk Evangéliuma 1,15
 • Róma levél 1,1. 16–17
 • 2 Korintus levél 4,3–4
 • 2 Timóteus levél 4,7–8