2015. december 27. | Isten országa és királya

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Minden reménység Isten országának eljövetelével, illetve földi beteljesedésével áll összefüggésben. Minden ígéret közös nevezője Isten uralma. ;Isten országa ebben a korban rejtett. A Szentlélek kijelentése adja az ismeretet az ember szellemébe, abban az esetben, ha elfogadja, hogy a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozat lett a bűneiért, vétkeiért, az egész világért. Ez a döntés megnyitja az ember szellemét, melynek következtében ráárad a kegyelem. Isten megeleveníti intuitív képességeit, amelyekkel az ember képes felfogni Isten dolgait. ;A következő korszakban Isten fő programja, hogy az egész világ előtt látható módon feltárja, ami egyben azt is jelenti, hogy fizikai módon megvalósítja az Ő uralmát, országát.

Elhangzott dalok

 • Neved ad csak védelmet
 • Útban Feléd
 • Táncolok az Úrnak
 • Le ne állj
 • Te vagy, aki éltet
 • Lesz feltámadás

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 12,31–32. 35–44
 • Lukács Evangéliuma 1,31–33
 • Máté Evangéliuma 13,10–17
 • Jelenések könyve 19
 • Lukács Evangéliuma 12,35