2016. március 27. | A Húsvét igazságai

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Úr ünnepeit maga Isten jelölte ki ;3500 évvel ezelőtt ;Mózes által a törvényadáskor. ;A jelenleg látható, ;teremtett világ ;számára ;rendelkezésre álló időt már jó előre mérnöki pontossággal megszerkesztette, ;felosztotta ;korszakokra. A korszakokon belül ;kijelölt olyan napokat, időpontokat, amelyeken ;a Messiás által megvalósítja üdvtervét - ezek ;konkrét ;történelmi tényekhez, eseményekhez köthetők. ;Az ünnepek tanulmányozása során felismerhetjük, hogy a Názáreti Jézus Krisztus nem akart új vallást alapítani, hiszen az ószövetségi ünnepek folytonosságáról, illetve beteljesítéséről van szó. ;Az első nagy bibliai ünnep a pészah, amikor Isten Izrael fiait megszabadította ;az ;egyiptomi ;rabszolgaságból. Azokat ;a családokat, akik a kiválasztott bárány vérével megkenték házuk ajtófélfáit, elkerülte az öldöklő angyal. A pészah második beteljesedése Jézus Krisztus megfeszítése, vérontása és engesztelő áldozatakor történt, melynek célja, hogy Izrael és a nemzetek elkerüljék Isten haragját, kárhoztató ítéletét, megszabaduljanak a bűn rabszolgaságából.

Elhangzott dalok

 • Hit induló
 • Neved ad csak védelmet
 • Ujjongok, igen, éneklek
 • Itt van már a nehéz idő
 • Csak a tiéd

Elhangzott igék

 • 1 Korintus levél 5,7/b
 • Ézsaiás könyve 53,7
 • János Evangéliuma 1,29
 • Jelenések könyve 5,12
 • Efézus levél 1,7
 • Máté Evangéliuma 26,28
 • Róma levél 3,24-26
 • Zsidó levél 9,14
 • János Evangéliuma 1,7
 • Róma levél 6,6
 • Ézsaiás könyve 53,9
 • Apostolok Cselekedetei 2,26-27
 • 1 Korintus levél 5,7-8
 • Máté Evangéliuma 5,8
 • Zsidó levél 12,14
 • 1 Korintus levél 15,20
 • 1 Korintus levél 15,4
 • Róma levél 1,4
 • Róma levél 1,16-17
 • Galata levél 1,6-7
 • Apostolok Cselekedetei 2,24
 • 1 Korintus levél 15,21-22
 • Róma levél 6,5-8
 • 1 Korintus levél 15,23
 • 1 Thesszalonika levél 4,14-17