2006. április 16. | Hogyan léphetünk be Isten jelenlétébe?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Húsvét ünnepe a Bibliában nem népi szokásokat jelöl és nem is az étkezéssel áll kapcsolatban, hanem konkrét történelmi eseményre vonatkozik. Izrael fiai ugyanis ekkor szabadultak meg az egyiptomi fáraó elnyomása alól. A húsvéti bárány a Messiás előképe. Az egyiptomi kivonulás előestéjén az izraeliták a bárány vérét felkenték az ajtófélfára. Így az Úr odaállt a vérrel bekent ajtókba, hogy a pusztító ne tudjon bejutni. A megmeneküléshez, elkerüléshez Izrael fiainak személyes aktivitásukkal is hozzá kellett járulni. Az Újszövetségben is akkor lesz valóság számodra az engesztelő áldozat, amikor a názáreti Jézus Krisztusra, mint Isten bárányára személyesen igent mondasz.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 12,12-13.
  • Ézsaiás könyve 53,7-9.