2006. január 1. | Áldjon meg téged az Úr

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az áldás nem csupán jókívánságot jelent. De mi okozhatja, hogy gyakran mégis megreked a szavak szintjén és nem lesz valóság? Ézsaiás próféta szerint az embereket a bűneik tartják távol Isten áldásaitól. A bűnök falként veszik körül az embert, amely elnyeli kéréseit, imáit és nem engedi, hogy Isten elé jussanak. Jézus Krisztus már mindent megtett azért, hogy a válaszfal leomoljon, ezért ezt a falat az embernek kell ledönteni, azáltal, hogy elfogadja a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, törekszik arra, hogy bekerüljön Isten jelenlétébe és Isten munkája folytatódjon az életében. Ábrahám, Izsák és Jákob esetéből megtudhatjuk, hogy milyen az áldásokhoz való helyes viszonyulás.

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 3,13-14.
  • Ézsaiás könyve 59,1-2.