2014. április 27. | Ne légy hitetlen, hanem hívő

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Materialista kultúrákban gyakran hallani azt a nézetet, hogy az istenkeresésnek és Isten megismerésének fő motivációja a félelem. Valójában ennek az ellentéte igaz, mert a félelem bezárja az ember szívét, és a szellemében nem jön létre az a bizalom, az a hit, amely által megnyílik Isten előtt. ;A félelem és a hit egymást kizáró valóság. Minden félelem oka a haláltól való félelem. ;Isten a Messiásnak azért adott hús-vér testet, hogy legyőzze értünk a halált, és feltámasztotta Őt, hogy a félelem minden fajtájától megszabadítson bennünket. ;Feltámadása után ;a ;Názáreti Jézus Krisztus pontosan azért köszöntötte salommal a tanítványokat, mert ezzel azt hirdette, hogy az Ézsaiás 53,5-ben lejegyzett prófécia beteljesedett: „békességünk büntetése rajta volt”. Engesztelő, helyettesítő áldozatával megszüntette az Isten és ember közötti ellenséges viszonyt – ami a zavart és a félelmet okozza –, létrehozta a békességet, és lehetővé tette számunkra, hogy Isten javait, ajándékait birtokba vegyük. ;

Elhangzott dalok

 • Bármerre jártam, nem voltam boldog
 • Te vagy a kezdet és vég
 • Hirdetem: Él az Úr
 • Azt mondják, Ő csak ember
 • Szívem tárva
 • Jézus! Szeretett Uram

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 20,19–29
 • Mózes II. könyve 14,10–11
 • Zsidókhoz írt levél 2,14–15
 • Jelenések könyve 3,20
 • Zsidókhoz írt levél 12,21
 • Ézsaiás könyve 53,5
 • Zsidókhoz írt levél 11,1; 9