2014. március 30. | Csodák és jelek

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten ereje a különböző korszakokban soha nem öncélúan nyilvánult meg, hanem azért, hogy az ember természetét, szívét, gondolkodásmódját, világnézetét megváltoztassa, és ez által az ember bekerüljön Isten jelenlétébe. ;Isten kegyelmét a megfeszített Messiás áldozata nyitja meg előttünk, ami egyrészt helyettesítő jellegű: Ő lépett a bűnös ember és a büntetés helyére, másrészt engesztelő jellegű, melynek célja az ellenséges viszony felszámolása és a szövetséges viszony létrehozása Isten és az ember közt. A bűneinket és azok következményeit a Názáreti Jézus Krisztus örök életet hordozó vére semmisítette meg, mely tökéletesen kielégítette Isten igényeit és követelményeit az ember megváltásával kapcsolatban. E vér által hatolhatunk beljebb Isten országába, ahol elnyerhetjük ajándékait, csodatevő erejét. ; ; ; ; ;

Elhangzott dalok

 • Jöjj, ez a tánc, tánc, tánc
 • Hallom, hogy szól egy szent riadó
 • Neved ad csak védelmet
 • Szólj, szólj
 • Neved magasztalom én Uram
 • Nincs más élet, nincs más út
 • Égő szeretet

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 5,12–16; 5,14–16
 • Mózes II. könyve 20,18–21
 • I. Korinthus levél 1,23–24
 • II. Korintus levél 5,21
 • Mózes III. könyve 17,11
 • Zsidókhoz írt levél 9,12