2017. október 8. | A felsőbbrendű út

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A szeretet nem valamilyen érzelem, nem pszichikai dolog, hanem egy természetfeletti lény, személy – maga Isten. A hívőket Isten szeretetére és szeretetével kapcsolatos bibliai igazságok megismerésére a Szent Szellem kiáradása és karizmáinak működése vezeti. Két fontos történelmi tény bizonyítja Isten emberek iránti szeretetét: a Messiás emberré lett és a Názáreti Jézus Krisztus megfeszítése, aki önmagát áldozatul adta, és az emberiség helyett vállalta a bűnbak szerepét. Isten az összes múltban, jelenben és jövőben élő ember bűneit rá helyezte. Ma a világ hanyatlásának egyik fő oka az ateizmuson alapuló humanizmus. Az ember Isten nélkül nem tudja szeretni embertársát. Jézus Krisztus földi pályafutásában bizonyította, hogy az ember teljes szívéből, lelkéből, erejéből képes Istent szeretni.

Elhangzott dalok

 • Útban Feléd
 • Add tovább, hogy Jézus él
 • Neved magasztalom én Uram
 • Világosság
 • Nézz fel

Elhangzott igék

 • I. Korintus levél 12:31
 • I. Korintus levél 2:9
 • I. János levél 4:16
 • Róma levél 1:23-24
 • 2. Timótheus levél 3:1-5
 • Efezusi levél 3:18