2009. május 24. | Vesztek erőt

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az üdvözítő hit lényege: minden ember személyesen elismeri, hogy a názáreti Jézus Krisztus személyesen őhelyette és őérte szenvedett és halt meg a kereszten, és azután fel is támadt, amivel lehetővé tette, hogy Isten igaznak nyilváníthassa az Őbenne hívőket. A kereszténység eredeti szellemi és erkölcsi tartalma és ereje, a feltámadásba vetett hit az, ahová a mai keresztényeknek vissza kell térniük. Azzal a spirituális és karizmatikus hatalommal kell ma is rendelkezniük a hívőknek, amellyel a tanítványok rendelkeztek a feltámadás után. Személyes közösségben voltak a Szent Szellemmel, és hitelesen tanúskodtak a feltámadásról.

Elhangzott dalok

  • Áldott, aki Nálad lakik
  • Örülj, örvendj énekeljél
  • Oly hálaadó szívvel érkeztünk
  • Ó, eléd állok, s betöltesz tűzzel
  • Lenn a völgyekben (Ugyanaz a Név)
  • Mikor még nem tudtam (Te vagy az út)
  • Amíg el nem indulunk

Elhangzott igék

  • Apostolok Celekedetei 1,4-12.
  • János Evangéliuma 1,12-13.
  • János Evangéliuma 7,37-39.