2015. április 26. | Mi a spirituális feladatunk az Úr visszajöveteléig?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Apostolok cselekedetei 1,3–11-ig terjedő igeszakasz a Názáreti Jézus Krisztus feltámadásától a visszajöveteléig terjedő időszak spirituális feladatait tartalmazza. ;A feltámadással elkezdődött az egybegyűjtés korszaka, amelyben Isten a különböző nemzetekből Jézus Krisztussal való személyes közösségre hívja ki az embereket, hogy Őbenne megismerjék Isten üdvözítő akaratát. Ezzel beteljesedett, amit Ézsaiás próféta már jó előre megmondott, hogy a nemzetek számára a felemelkedést, az üdvösséget Ábrahám, Izsák és Jákob Istene a Názáreti Jézus Krisztuson keresztül adja meg. ;Az Isten országába való belépéshez a Názáreti Jézus Krisztus megváltóként, gyógyítóként, szabadítóként történő elfogadása mellett szükséges teljes szívből megtérnünk, amely a bűnöktől való elfordulást, az életmódunk és gondolkodásmódunk megváltoztatását jelenti – ez pedig az Isten Igéjéhez való ragaszkodás alapján lehetséges. ; ; ;

Elhangzott dalok

 • Nem tudnék visszafordulni
 • Hirdetem: él az Úr
 • Szólj, szólj
 • Tudja meg a föld, minden ember
 • Felismerlek: Te vagy
 • Oly jó kegyelmed

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 1,3–11
 • Ézsaiás könyve 11,10
 • Ézsaiás könyve 1,15
 • 1. Korintus levél 6,9–10
 • 1. Korintus levél 6,13–14
 • Róma levél 12,2
 • Jakab levél 1,20–22
 • Ezékiel könyve 33,31–32
 • Róma levél 11,25–27