2005. április 3. | A halottak reménysége a feltámadás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A halál nem volt az ember természetes állapota, hanem a bűn következményeként lépett be az emberi létbe. Kivételeket már az Ószövetség idejében is találhatunk, Énok és Illés testükben ragadtattak el a mennybe, Jób pedig már több ezer évvel ezelőtt kifejezte hitét a feltámadásban. Az Újszövetség jó híre az, hogy a Názáreti Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a halált, ezzel reménységet és lehetőséget adott minden Benne hívő ember számára, hogy a halált elkerülje. A Biblia utolsó lapjai már arról a korról számolnak be, ahol a halál, fájdalom, könnyek nélküli élet teljes egészében megvalósul.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 23,6.
  • Róma levél 5,12.
  • Mózes I. könyve 5,24.
  • Királyok II. könyve 2,11-12.
  • Jób könyve 19:25-27.
  • Ézsaiás könyve 26,19.
  • I. Korintus levél 15,1-4.
  • I. Korintus levél 15,20-26.