2001. december 30. | Jézus Krisztus keresztáldozata

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Olyan személy tudja az emberiséget megváltani, az ellenséget legyőzni, akit a halál fullánkja nem mérgezett meg, akinek a vérében nincs bűn, ezáltal a halálnak nincs hatalma az élete felett. Egyetlen ember élt, akinek a természetében nem volt bűn: a Názáreti Jézus Krisztus. Az ő kereszthalála nem az Atya kegyetlenségét, hanem szeretetét bizonyítja, hiszen Krisztus keresztje a győzelem jele a sötétség ereje felett. Aki elfogadja az engesztelő Bárány vérét és teljes szívből megtér, az örök életet kap, és megszabadul a mérges kígyótól, a haláltól, betegségektől, átkoktól és kudarcoktól. ;

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 3,13-18.
  • Mózes IV. könyve 21,8-9.
  • Mózes I. könyve 3,15.
  • János Evangéliuma 3,16.
  • Mózes III. könyve 17,11.