2008. június 29. | Hirdesd az Igét!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Amikor Jézus Krisztus engesztelő áldozatával azonosulunk, Ő leveszi róluk a bűneiket. A második nagyon fontos orvossága Istennek ;Krisztus feltámadása, amivel a halál problémáját gyógyítja. ;A bűnbocsánat és az örök élet minden ember szüksége. Az evangélium hirdetői azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy meggyőzzék az embereket, hogy a názáreti Jézus Krisztus evangéliumában a legalapvetőbb problémáik, gondjaik nyernek megoldást. Ez a két alapvető kegyelmi ajándék úgy kerülhet az ember birtokába, hogy Pilátus, a főpapok, a tömeg és Barabás igazsága helyett Jézus Krisztus igazságát fogadja el.

Elhangzott dalok

 • Kész az én szívem
 • Azt mondják, Ő csak ember
 • Kőfaladra, Jeruzsálem
 • Áldott, aki jön az Úr nevében
 • Kelj fel, ó, Izrael
 • Gyertek, és menjünk a hegyre
 • Atyám, imádlak minden fölött
 • Úszik a vizeken az üzenet

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 4,23-31; 4,33.
 • Róma levél 3,23.
 • Zsidó levél 11,3.
 • Római levél 1,19-20.