2015. március 8. | Többé ne vétkezzél!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A János evangélium 8,3–11-ig olvasható történet megvilágítja a törvény és a kegyelem közötti különbséget és összefüggést. ;A törvény azokat a cselekedeteket tiltja, amelyek Isten részéről negatív minősítést kapnak, mert az ember szellemére, lelkére, testére, illetve embertársára vonatkozóan kárt eredményeznek. Isten célja a törvénnyel elsősorban az volt, hogy az emberrel megismertesse a bűnt, és ráébressze, hogy szüksége van a Messiásra, a megváltóra, aki megszabadítja a romlott természetétől és eltörli bűneit. Mivel a törvény a büntetést is közvetíti, ezért nagyon fontos látnunk a golgotai kereszt munkáját, hogy a megváltás, a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő, helyettesítő áldozata a bűn eltörlése mellett, a bűnhődés, a bűnök következményeinek eltörléséről is szól. ;A történet bemutatja, mit tegyen az ember, hogy Istentől kegyelmet nyerjen, illetve a bűnös hogyan válhat Isten előtt igazzá. ; ;

Elhangzott dalok

 • Úgy várlak, mint őrök a reggelt
 • Ma még az ég
 • Szólj, szólj
 • Az ellenséget már legyőzted
 • Öröktől szeretett
 • Felkelünk, indulunk most a hegyre

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 8,3–11
 • Róma levél 2,15
 • Mózes V. könyve 17,6–7
 • János Evangéliuma 3,17
 • Zsidókhoz írt levél 4,16
 • János Evangéliuma 3,19–20
 • Róma levél 4,24–25; 8,1–4; 8,33–34.