2016. április 24. | Nemzetek ideje, az egyház korszaka

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus próféciáját a nemzetek idejével kapcsolatban a Lukács evangéliuma 21,24-ben olvashatjuk. Az ószövetségi Izrael állama szétesik, Izrael fiait szétszórják a nemzetek közé, Jeruzsálem pogány megszállás, a nemzetek uralma, illetve fennhatósága alá kerül. ;Ez az állapot az idők végéig tart, amíg a nemzetek ideje betelik. Ezután a nagy Király városa visszakerül az Úr fennhatósága alá, amelyet Isten be akar tölteni dicsőséggel, mert ez az alapfeltétele annak, hogy az emberiség egy magasabb életszintre, életminőségbe, egy isteni korszakba tudjon emelkedni. Isten terve a Menny és a Föld egybeszerkesztése, melynek kapcsolódási pontja Jeruzsálem. Az Isten által kijelölt időpontban a földi Jeruzsálem integrálódni fog a mennyeihez, ezért a Jeruzsálemhez való viszonyulás, illetve kapcsolódás minden nemzet sorsát, jövőét befolyásolja. ;Az elhangzott üzenet tartalmazza, hogy Isten a nemzetek idejébe hogyan ágyazta be az egyház korszakát és ezen belül jelenleg hol tartunk, illetve az egyháznak milyen spirituális korszakai vannak. ; ; ;

Elhangzott dalok

 • Engedd őket el
 • Ha Isten Szelleme belém hatol
 • Áradjon fentről
 • Az élet forrásánál
 • Szegletkő

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 21,24
 • 2. Tesszalonika levél 2,3-4
 • Jelenések könyve 13,3-4
 • Máté Evangéliuma 3,10
 • Máté Evangéliuma 3,12
 • Róma levél 14,17-18
 • 1. Korintus levél 4,20
 • Máté Evangéliuma 13,3-9
 • 1. Korintus levél 3,10-11
 • Máté Evangéliuma 13,24-29
 • Máté Evangéliuma 13,31
 • Máté Evangéliuma 13,33-35
 • Jelenések könyve 2,20-21
 • Máté Evangéliuma 13,44
 • Lukács Evangéliuma 6,47-48
 • Lukács Evangéliuma 12,31-34
 • Máté Evangéliuma 13,45
 • Máté Evangéliuma 13,47-50
 • Máté Evangéliuma 24,14
 • Máté Evangéliuma 7,19-23