2004. október 24. | A nemzetek Isten tervében 2.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Istennek minden nemzettel jó terve van, az Ő akaratából létezik minden nép. Először az egyház lép be Isten jelenlétébe, ezután Izrael helyreállítása történik meg, végül a nemzetek is a Messiás uralma alá kerülnek. Mielőtt visszajön a Messiás, hogy uralkodjon a Földön, az emberek egy része teljesen szembefordul Istennel. Ennek csúcspontján jelenik meg az Antikrisztus. Őt fogják imádni, szolgálni a nemzetek, a Bibliát pedig elutasítják. Soha nem látott gonoszság lesz a Földön. Megtámadják Izraelt, de az Úr visszajön, megszabadítja népét, és elkezdődik a Messiás ezeréves királysága.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 15,14-17.
  • Máté Evangéliuma 24,14.
  • II. Thessalonika levél 2,3-4; 7.
  • II. Thessalonika levél 2,10-12.
  • Zsoltárok könyve 2,1-6.
  • Zakariás könyve 12,2-4; 6.
  • Ézsaiás könyve 2,2-4.