2007. június 3. | Jeruzsálem szerepe Isten programjában

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A jövőben vissza fog térni Jeruzsálembe a dicsőség, ami olyan lesz, mint a tűz, és ezt mindenki látni fogja, mert maga a Messiás fog ott uralkodni – ezt Isten már megígérte, ezért meglesz. Miután Isten jelenléte elvonult, kialakult a nemzetek helyettesítési teológiája, ami azt jelenti, hogy az egyház került Izrael helyére. Isten most őrállókat keres, akik emlékeztetik az ígéreteire. Jézus Krisztus visszajövetelekor a helyreállítás fog szerepet kapni. Az Istennel kötött szövetség nagyon fontos része, hogy Izrael birtokolja az Ábrahámnak adott Földet. Jeruzsálem pótolhatatlan, mert ez a kenet és az exodus helye.

Elhangzott igék

 • Ézsaiás könyve 62,1-9.
 • Apostolok Cselekedetei 1,6-7.
 • Apostolok Cselekedetei 3,19-21.
 • Mózes I. könyve 15,18. 17,7. 12,13. 22,14.
 • Róma levél 11,15.
 • Sámuel I. könyve 7,12-13.
 • Lukács Evangéliuma 1,32-33.
 • Róma levél 11,29.
 • Mózes II. könyve 15,17.
 • Krónika II. könyve 3,1.
 • Ezékiel könyve 48,35.