2004. február 29. | A nemzetek Isten országában 1.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia az emberiséget három részre osztja: Izrael, egyház és nemzetek. Isten üdvösséget nemcsak Izraelhez, hanem más nemzetekhez tartozó embereknek is ad, sőt nemzeti szinten is ad bűnbocsánatot. A kereszténység lényege a Krisztus természetéből való részesedés, ezért nem lehet faji jellegű. Most az istenismeret – melynek helyszíne nem az érzékszervek, hanem a szív – korlátok közé van szorítva, Jézus eljövetelével válik majd teljessé. Jézus feltámadása nem minden nép szeme előtt zajló esemény volt, hogy ezáltal Isten behozhassa a hit korszakát. E hit által tudunk közelebb kerülni Istenhez, és Krisztushoz hasonló emberekké válni.

Elhangzott igék

  • Ézsaiás könyve 42, 6-7.
  • I. Korintus levél 13, 10. 12.
  • Lukács Evangéliuma 2, 25; 2, 30-32.
  • Joel könyve 3, 1-2; 3, 12-13.
  • Máté Evangéliuma 25, 31-32.