2004. október 17. | A nemzetek Isten tervében

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia alapján Istennek nemcsak az egyházzal, Izraellel, hanem a nemzetekkel kapcsolatban is van terve. A nemzetek sorsát a földön az Isten által adott normák megtartása határozza meg; ez dönti el, hogy bekerül-e a Krisztus visszajövetelekor létrejövő új világrendbe, Isten országába, vagy pedig megszűnik létezni. A Jézus által említett pogányok ideje politikai értelemben addig tart, amíg Jeruzsálem a nemzetek ellenőrzése, uralma alatt áll. Szellemi értelemben azonban a megváltással kezdődött el, mivel addig Isten csak Izraelnek jelentette ki magát, most már viszont hit által a nemzetek is bekerülhetnek Isten áldásaiba, és üdvösséget, örök életet nyerhetnek.

Elhangzott igék

  • Jelenések könyve 1,8.
  • Lukács Evangélium 21,24.
  • Máté Evangéliuma 15,24.
  • Máté Evangéliuma 28,18-20.
  • Apostolok Cselekedetei 13,46-47.
  • Galata levél 2,7.
  • Apostolok Cselekedetei 15,14-17.