2016. március 13. | Menj és tedd!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A hitetlenségből való kitörés első, legfontosabb feltétele, hogy lelkünk, szellemünk számára olyan képességet szerezzünk, melynek eredményeképpen figyelmünket, tekintetünket a körülöttünk zajló eseményekről Isten csodáira, jeleire helyezzük, aki ezeken keresztül életjelet ad magáról. Csodák nélkül nincs hit. Az egyháztörténelemben is látjuk, hogy a bibliai csodák megkérdőjelezése, megtagadása, illetve a Biblia demitologizálása után az ateizmus és a materializmus korszaka jött el. ;A Biblia, illetve az elmúlt évezredekben élő emberiség legnagyobb csodája a Názáreti Jézus Krisztus feltámadása. A feltámadás mögött lévő isteni erőbe és hatalomba vetett hit változtatja meg a szívünk állapotát. A személyiségünkben olyan erő szabadul fel, melynek következtében képesek vagyunk a bűneinktől és a hitetlenségtől elszakadni, és Isten akaratának megfelelő gondolkodásmódot, értékrendet, életvitelt kialakítani. Ennek eredményeképpen összhangba kerülünk Isten jelenlétével, melynek célja, hogy tanítványaiként menjünk és tegyük Isten dolgait. ; ;

Elhangzott dalok

  • Az ellenséget már legyőzted
  • Bármerre jártam, nem voltam boldog
  • Új Halleluja
  • Nézz fel

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 16:14-20
  • Lukács Evangéliuma 21:34
  • Róma levél 10:17
  • Jeremiás könyve 10:11
  • Galata levél 1: 6-7