2004. március 7. | A nemzetek Isten országában 2.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A bibliai élet olyan lét, amit Isten akarata szerint kell élni. A nemzeti életben az emberek figyelmen kívül hagyják Isten akaratát. Isten akaratát a Biblia tartalmazza, a Bibliát követő emberek a keresztények. Addig lesznek a nemzetek és a keresztények között különbségek, amíg a nemzetek meg nem lesznek ítélve. A nemzeti lét hordja az óembert. Az Izrael és a kereszténység hite közötti nagy különbség a törvény általi ismeret és a kijelentésből származó ismeretben áll. A feltámadás a keresztények, a nemzetek miatt van. Óriási forradalom fog lejátszódni vallási területen, amikor visszajön Jézus Krisztus.

Elhangzott igék

  • I.Péter levél 4, 2-5.
  • Efézusi levél 4, 17-20; 4, 24.
  • Róma levél 10, 1-2.
  • Ézsaiás könyve 2, 18-21.
  • Jeremiás könyve 16, 19-21.