2018. január 7. | Hogyan készüljünk az elragadtatásra?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten elhívásának végső célja a feltámadás. Üdvösségünk beteljesedése fizikai testünk átváltozása – örök élet, halhatatlanság és romolhatatlanság. Pál apostol felismerte, hogy az igazak feltámadásában, az elragadtatásban való részvétel nem az üdvösség szükségszerű következménye, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Ezért Pálhoz hasonlóan mindent meg kell tennünk, hogy Jézus Krisztus tanítványaként egész földi életünkben kedvesek legyünk Isten előtt. A Királyok második könyvének 2. fejezete beszámol arról, hogy Illés próféta hogyan készült fel az elragadtatás napjára, Isten dicsőségébe való beköltözésre. Utolsó úti céljainak, a négy állomáshelynek – Gilgál, Béthel, Jerikó, Jordán folyó – szellemi üzenete földi pályafutásunk számára tanulságul szolgál.

 

Elhangzott dalok

 • Ujjongok, igen, éneklek
 • Mindig Őbenne bízni
 • Útban Feléd
 • Lesz még ébredés
 • Felkelünk, indulunk most a hegyre
 • Nincs más élet, nincs más út

Elhangzott igék

 • 1.Korintus 15:51-52
 • 1.Thessalonika 4:14-17
 • Róma 11:25
 • Filippi 3:10-12
 • 2.Királyok 2:1-15
 • 1.Korintus 6:9-11
 • Galata 5:19-21
 • Máté 24:48-51