2016. október 30. | Isten Igéjének hatalma

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A keresztény élet és szolgálat akkor válik gyümölcsözővé, a Szentlélek akkor működik hatékonyan az emberek életében, ha a középpontban Isten Igéjének hirdetése és tanítása áll. ;Az Isten áldásaiból való részesedés, és szellemi fejlődésünk, növekedésünk első legfontosabb feltételeként hinnünk kell abban, hogy a Szentírás Isten Igéjének írott formája. ;Pál apostol Timóteushoz írt második levelében kijelenti, hogy az Írás szerzője a Szentlélek; ezért a teljes Szentírás olvasásakor Isten lehelete, szelleme folyamatosan megérint bennünket. ;A Názáreti Jézus Krisztus a Kísértővel szemben mindhárom alkalommal az Írásból idézett, ami azt jelenti, hogy elfogadta az Írás abszolút tekintélyét. Az Isten Igéjével való rendszeres táplálkozás, közösség eredménye a gyümölcsöző, produktív élet, amely mások számára is áldást jelent. ;

Elhangzott dalok

  • Neved ad csak védelmet
  • Boldogság
  • Útban Feléd
  • Akit megtisztított a vér
  • A szívem, a lelkem, mi lüktet idebenn

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 19,10–20
  • 2. Timótheus levél 3,16–17
  • 2. Péter levél 1,20–21
  • Máté Evangéliuma 4,3–4
  • Ézsaiás könyve 55,10–11