2003. február 23. | Az Újszövetség közvetítője

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus az Újszövetségben egy személyben a főpap és az áldozat is. Senki nem lehet keresztény ember Jézus keresztáldozata nélkül. Amikor a bűn és a halál bejött a világba, az ember elveszítette Isten javait, de ha szövetségre lép Istennel, visszanyerheti a javakat. Közvetlenül Jézus adja az üdvösséget az embereknek, és nem az egyház. A Messiás nem a saját bűnei miatt lett átkozott, hanem az egész emberiség bűnét vitte fel a keresztre, hogy az emberek életében véget vessen a bűn uralmának. Jézus engesztelő áldozata jó hír, Isten az emberek helyett büntette meg őt. Jézus az áldozata által megnyitotta a Menny kapuját minden ember számára.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 22,19-20.
  • Zsidó levél 5,1-6.
  • I. Péter levél 2,24.
  • Ézsaiás könyve 53,3-5.
  • Róma levél 8,3.