2003. október 5. | Jóm Kippur, avagy hogyan folytatódik a Messiás műve a jövőben? - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ószövetségben Izrael nem tudott megmaradni Isten törvényében, mivel a bűnnek sokkal nagyobb hatalma van az emberben, mint a jó szándék. Az újszövetségi engesztelő áldozat nemcsak a nemzetekre vonatkozik, hanem Izraelre is. Jézus az egész világot megbékítette Istennel, vagyis Izraelt is. Új világkorszakot fog elindítani Izrael megváltása. Mikor Izrael belép az újszövetségbe, akkor vége lesz a halál és a bűn korszakának, vissza fog térni a dicsőség is, amit az egész világ látni fog, és ez fogja elindítani a nemzetek feleszmélését. Izrael olyan lesz, mint egy világítótorony. Ezzel teljesedik be a Jóm Kippur.

Elhangzott igék

  • Jeremiás könyve 31,31-34.
  • Efézus levél 2,14-16.
  • Róma levél 11,15.
  • Ézsaiás könyve 60,1-4.
  • Ézsaiás könyve 2, 2-4.
  • Dániel könyve 9, 24-27.
  • Máté Evangéliuma 24,15-16; 20-22.