2003. március 9. | Az Újszövetség alapjai - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A keresztény hit szerint a názáreti Jézus keresztáldozata az Istennel való közösség feltétele. Az áldozat célja, hogy megszüntesse az ellenséges viszonyt Isten és ember között. Isten a törvénnyel bebizonyította, hogy az akarat nem elég erős ahhoz, hogy az ember jót cselekedjen. Szükséges, hogy valaki segítséget adjon, igazzá tegye az embert és megbocsássa a bűneit. A halálnak csak ott van hatalma, ahol bűn van. Jézus vérében nem volt bűn. Ez a vér jelezte, hogy a halál sikertörténetének vége, és kezdődik az élet sikertörténete. A pokol visszaadta Jézus szellemét, a sír a testét, hogy újra egyesülhessenek, és feltámadjon a Messiás.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 22,19-20.
  • I. Péter levél 3,18-19.
  • Mózes III. könyve 17,11.
  • Mózes V. könyve 12,23.
  • Zsidó levél 9,11-12.