2009. április 19. | Jézus Krisztus feltámadásának főbb következményei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

;Jézus Krisztus feltámadásának következményeként az örök élet lehetősége valósággá vált, mert Jézus Krisztusban a biológiainál magasabbrendű, szellemi eredetű élet jelent meg a Földön, és ez megtörte a szintén szellemi eredetű halál uralmát. Aki Krisztusban van, és Őbenne marad, annak az életében ugyanúgy cselekvőképtelen a halál, mint ahogyan Jézus Krisztus életében jogfosztott lett örökre. A Messiás Isten igazságaként jött a Földre, de ítélet helyett a megváltás lehetőségét hozta el a bűnben élő ember számára, hogy a Benne hívőket kegyelméből, hit által igazakká tegye. Aki Őbenne hisz, annak Jézus Krisztus vére miatt Isten megbocsátja bűneit, feltámadása miatt pedig teljes joggal igazzá nyilvánítja.

Elhangzott dalok

 • Gyertek, és öltözzük fel
 • Jöjj, ez a tánc, tánc…
 • Engem felhoztál völgyek mélyéről (Téged vár a Föld)
 • Kelj fel, ó, Izrael
 • Gyertek, és menjünk a hegyre
 • Felkelünk, indulunk most a hegyre
 • Van egy kincsem
 • Minden szív egy éhező

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 24,36-47.
 • I. János levél 1,1-2.
 • I. János levél 5,11-13.
 • II. Timóteus levél 1,10.
 • Róma levél 1,16-17.
 • II. Korintus levél 3,18.