2008. március 16. | Az igaz ember hitből él

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A történetben a hajó az Istentől függő, hitben járó ember jelképe, a háborgó tenger az Isten nélküli, hitetlen világ, a népek jelképe, míg a túlsó part a láthatatlan világot jelképezi. Jézus Krisztus olyan utazásra hív, mely a megtéréssel és az újjászületéssel indul, és célja az örök élet keresése. A túlsó oldalt csak szellemmel lehetséges megragadni. A szív elől lepel takarja el a láthatatlan világot, ezért az csak a lepel lehullásakor elevenedik meg. Ekkor jön létre a szívben a megváltoztató, üdvözítő hit, amely hitben járásra ösztönöz. Ahogy Ábrahám a csillagokat számolta, szellemében kialakult egy Istentől kapott látás arról, amit Isten mondott, és az Istenbe vetett hit helyét üdvözítő hit foglalta el. ;

Elhangzott dalok

 • Áldott, aki Nálad lakik
 • A Te szereteted
 • Volt egyszer egy olyan vasárnap
 • Hallom, hogy szól egy hang hozzám
 • Eléd jövök, amint vagyok
 • Vezess sátradba Uram

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 14,22-33.
 • Ézsaiás könyve 57,20.
 • Lukács Evangéliuma 21,25-26.
 • Zsoltárok könyve 65,8.
 • János Evangéliuma 3,3.
 • II. Korinthusi levél 3,15-16
 • II. Korintusi levél 3,18.
 • Zsidó levél 11,27.
 • Mózes I. könyve 15,5-6.
 • Efézusi levél 1,3.
 • Lukács Evangéliuma 12,31-34.
 • Galátzia levél 3,11.