2003. május 4. | Húsvéti események - 3. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Húsvétkor két hatalmi rendszer csapott össze; az volt a kérdés, hogy ki legyen a világ ura. A halál nem jelenti az ember megsemmisülését, csak eltávozik az időből, és áttér az örökkévalóságba. Jézus halála alternatívát ad az embernek, hogy hogyan menjen át az örök életbe. Jézus radikális váltást hozott a láthatatlan világban. Isten emberi tapasztalat fölött álló valóság. Egyetlen egy olyan személy van, aki közvetlenül Istentől származik, ő nemzette. Az ő feladata, hogy az Atyáról ismeretet, kijelentést adjon. Jézuson keresztül Isten természetének gazdagsága jelent meg a világban.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 1, 18.
  • Kolosse levél 1, 15.