2006. március 12. | Életre szólítva

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangélium szenzációs hírt jelent be. Isten meg akar minket ajándékozni egy olyan élettel, amit eddig mi emberek nem ismertünk, de Jézus megjelenésével elérhetővé vált számunkra is. Jézusban van az élet teljessége. A Biblia tanítása szerint a bűn megfosztja az embert az élettől, és kiszolgáltatja a halálnak. Ezért van szükség a megtérésre, a bűnöktől való elszakadásra, hogy az ember az életet nyerhesse meg. Ha valaki csak a földi életben gondolkodik, akkor az igazi valóság megismerésének igénye nem merül fel benne. Tehát aki csak biológiai szinten él, az egyre többet veszít. Az élet megnyeréséhez Jézus Krisztushoz kell menned, mert Ő az út az örök élethez.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 16,27-28.
  • János Evangéliuma 5,26.