2008. március 23. | A hit, amely legyőzte a világot

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ember igazán akkor tudja gyakorolni a hitét a láthatatlan dolgokban, hogyha a szelleme már fölszabadult a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Isten országában kizárólag az újjászületett szellemünkkel tudunk eligazodni, illetve a Szent Szellemmel, mert Ő ismeri Istennek a dolgait. Ábrahám azért igazult meg, mert hitt az Istenben, hogy a halottakat megeleveníti, és amelyek nincsenek, azokat életbe szólítja. Ez a hit úgy tudott létrejönni Ábrahám életében, hogy megragadta az Isten Mindenható képességét. Az újszövetségi hit azt a történelmi tényt fogadja el, hogy Isten a Názáreti Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból.

Elhangzott dalok

 • Épül már a házam
 • Szeresd az Urat, a te Istenedet
 • Akit megtisztított a vér
 • Túlárad a szívem, lelkem
 • Van egy kincsem
 • Az Úr az egy Isten
 • Szent vagy, szent vagy
 • Lágy réti szél

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 14,23-33.
 • János Evangéliuma 20,29.
 • Filippi levél 2,7.
 • Kolosse levél 3,1-3.
 • Zsidó levél 11,1.
 • Efézusi levél 1,3.
 • Galátzia levél 3,2.
 • Lukács Evangéliuma 12,31-34.
 • Zsidó levél 4,14-16.