2004. október 31. | A halottak reménysége és a feltámadás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az egész Szentírás célja, hogy az embert bevezesse a bűn és a halál fölötti győzelembe. A Biblia szerint az embernek két része van: az ember fizikai része, a teste, amely halála után megsemmisül, és az ember szelleme, amely visszatér Istenhez, aki azt az embernek adta, és az Istentől kijelölt helyen várja majd az örök ítéletet. Ám megjelent az az Ember, aki képes kihozni az embereket a halál és a bűn alól, hogy ne kelljen a pokolba jutniuk. Az embereknek választaniuk kell élet és halál, menny és pokol között. A názáreti Jézus mennybemenetele után az igaz emberek szellemei közvetlenül a mennybe juthatnak.

Elhangzott igék

  • Korintus I. levél 15,21-22.
  • Prédikátor könyve 12,9.
  • Ézsaiás könyve 14,9-10.
  • Lukács Evangélium 16,22-31.
  • Péter I. levél 3,18-20.
  • Filippi levél 1,21-23.
  • Korintus I. levél15,53-57.