2016. április 3. | Az első zsenge: a feltámadás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az első zsenge ünnepe az árpaaratás kezdetével áll összefüggésben. Ha a rendtartás szerint kicsépelt és az Úrnak bemutatott első kévét Isten elfogadta, akkor ez az egész aratás sikerét garantálta. Az aratás a Biblia jelképrendszerében a feltámadás és az örök ítélet képe. Az első árpakéve áldozata a feltámadás első eseményét jelezte. ;Ahhoz, hogy a feltámadás jelentősége, nagysága, és a megváltás szükségszerűsége világossá váljon számunkra, meg kell értenünk, hogy a teremtés után az ember természete hogyan változott meg. ;Az ember eredeti állapota az Isten Igéjével való kapcsolat, amely biztosítja számára Isten jelenlétét, erejét, áldásait. Eredeti állapotában nincs bűn, nincs halál, nincs a testében romlás és bomlás, hanem igazság, élet, állandó fejlődés és erősödés. Az első emberpár nem őrizte meg Isten kijelentését, természetébe behatolt a gonosz, amely bukásához, az Istentől való elszakadáshoz vezetett. Erkölcsi és szellemi szempontból az ember hibrid lény lett, aki Isten számára nem elfogadható. ;A feltámadás a krisztusi embert hozta el számunkra – ezért minden ember ádámi, romlott természetét Krisztus halálába kell alámeríteni, hogy részesülhessen Krisztus új természetéből. Ez az újjászületés.

Elhangzott dalok

  • Szólj, szólj
  • Öröktől szeretett
  • Te adsz erőt újra
  • Véred itallá lett

Elhangzott igék

  • 1. Mózes 2,16-17.
  • 1 Mózes 3,1-13.
  • Jelenések 6,8 és 20,13-14.
  • Róma 5,12-14.