2014. május 11. | Reménykedő hit

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten célja a csodákkal és a jelekkel kapcsolatban, hogy demonstrálja, illetve megismertesse az emberekkel, hogy Isten országa az evilág és a Sátán királysága fölött áll. Isten birodalmának földi alapítója és vezetője a Messiás, aki a Názáreti Jézus Krisztus. Feltámadása után a Mennyben Isten felruházta Őt és a nevét teljhatalommal, hogy a tanítványai szintén csodákat tegyenek a nevében, és kifejezzék, hogy Isten erejét, mindenhatóságát sem a sötétség erői, sem a fizikai törvények nem tudják korlátozni. A csodák és jelek további céljai, hogy az Atya föltárja általuk az emberek iránti szeretetét, gondoskodását, elkötelezettségét, és egyben reménységet is hordoznak, mivel Isten eljövendő uralmát jelzik. ;

Elhangzott dalok

  • Hallom, hogy szól egy szent riadó
  • Hiszek abban, amit nem látok
  • Ó, én Uram, életet adtál nekem
  • Ma még az ég
  • Áradjon fentről
  • Nálad van csak békesség
  • Indul már a nép

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 11,23–45