2006. február 19. | A hit, ami üdvözít

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az üdvözítő hit Isten természetfeletti képességein, a halottakat feltámasztó erején, hatalmán alapul. Az ószövetségi szentek hittek abban, hogy Isten mindenható képességgel rendelkezik, képes az ember szellemét visszahozni a szellemvilágból és újraegyesíteni a testével. Csak ezután lehetséges, hogy az ember Isten teljes uralmába bejusson. Az újszövetségi hit többet állít. Isten a názáreti Jézus Krisztus feltámasztásával már bebizonyította, hogy rendelkezik halottakat feltámasztó erővel. Sőt az újszövetségi hit azt is magában foglalja, hogy az Atya Jézus Krisztust is felruházta halottakat feltámasztó képességgel, Őt jelölte ki, hogy feltámassza az emberiséget.

Elhangzott igék

  • II. Timóteus levél 3,7-9.
  • Ézsaiás könyve 25,6-8.