2013. április 28. | Mi a különbség a prófécia és a jóslás között?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten kiválasztott némelyeket, akiket behívott a jelenlétébe, hogy a jelenléte közvetítői legyenek, mert ha közvetlenül szól, azt az ember nem éli túl. Négy szellemi eseménynek kell megtörténnie, hogy valaki próféta legyen: 1) a mindenható Isten választja ki őt; 2) válaszol Isten elhívására és engedelmességgel belép a jelenlétébe; 3) felkenetés által képes lesz isteni dolgok elvégzésére; 4) a küldetés: Isten szól, hogy mit tegyen, és azt az Isten által rendelt időben hajtja végre. Ez a négy esemény Mózes életében is megfigyelhető. Ezzel ellentétben a jövendőmondás mögött gonosz szellemek, démonok és a Sátán erői állnak.

Elhangzott dalok

  • Ahol Szellemed, ott a szabadság
  • Szabadnak lenni
  • Új halleluja
  • Itt van már a nehéz idő
  • Te vagy, aki éltet

Elhangzott igék

  • Mózes V. könyve 18, 9-22.
  • Mózes II. könyve 3, 1-6.
  • Mózes II. könyve 3, 10.
  • Jeremiás könyve 1,5.
  • II. Péter levél 1, 18-21.