2003. szeptember 7. | Jézus Krisztus, a szabadító

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten ma is bárkit meg tud szabadítani, bárki imáját képes meghallgatni, csak azért nem valósulnak meg az imák, mert a bűnök elválasztják az embert Istentől. Jézus szabadító munkája egy természet fölötti beavatkozás, ami által az ember megszabadul a gonosz szellemektől, és Istennel tud járni. Istennek és a Sátánnak is van országa, melyek képviselői Jézus, illetve a démonok. Ennek a két valóságnak az összeütközése zajlik, amikor az emberek gonosz szellemektől szabadulnak meg. A démonok személyiségjegyekkel rendelkeznek, ezért az ember nem tud elbánni velük, segítségül kell hívnunk Isten nevét, mert Ő a szabadító.

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 5,1-19.
  • Ézsaiás könyve 59,1-2.
  • Máté Evangéliuma 12,25-28.