2007. február 4. | A Sátán trónfosztása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Sátán királysága szemben áll Isten országával, mely utóbbiba az ember csak az Úr kegyelmével tud bejutni, mivel a sátáni befolyás visszatartja. A Biblia bemutatja, hogy három ég van. Az utolsó időkben a Sátán főhadiszállása lekerül a második égből a földre, ezért az emberek látványos démonizálódáson mennek keresztül. A démonok a Sátán királyságának legalacsonyabb képviselői, akik mivel nincs testük, az ember testét használják vágyaik kielégítésére. Jézus igehirdetéseit rendszeresen gonosz szellemektől való szabadulás kísérte, mely csodálkozást váltott ki, hiszen addig nem volt rá példa, azonban Jézus földi léte után már győzedelmeskedhetünk a Gonosz felett.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 12,22-29.
  • Jelenések könyve 12,7-10.
  • II. Korintuslevél 12,2.
  • Efézusi levél 6,12.
  • Máté Evangéliuma 12,43-45.
  • János Evangéliuma 12,31-32.
  • I. Péter levél 3,18-22.